De besloten vennootschap

Besloten venootschap

Alles wat je wilt weten over een besloten vennootschap.

De besloten vennootschap

De besloten vennootschap is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld kapitaal. Je kunt een BV alleen of samen met anderen oprichten. Omdat de BV een rechtspersoon is en als ondernemer wordt gezien, is de BV zelfstandig drager van rechten en plichten en kan dus kopen en verkopen, huren en verhuren. Over winst betaalt de BV vennootschapsbelasting en als de BV niet is vrijgesteld voor de BTW, moet ook de BTW worden aangegeven. Als de BV dividend uitkeert op je aandelen, houdt de BV dividendbelasting in.

De directeur van een besloten venootschap

De directeur is in dienst van de BV en handelt namens de BV. Hij ontvangt een salaris, betaalt eventuele inkomstenbelasting en valt onder dezelfde regels als andere werknemers. Over het salaris houdt de BV als werkgever loonbelasting in. Wanneer je je als directeur geen of een ongebruikelijk laag salaris laat uitbetalen, kan de belastingdienst toch een zogenaamd fictief loon vaststellen. Over dit fictieve loon betaal je dan loonheffing. Ben je zelf eigenaar van de BV, dan ben je niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dat geldt ook voor meewerkende familieleden.

Schuldeisers van de BV kunnen zich alleen verhalen op het eigen vermogen van de vennootschap. Het privévermogen van alle aandeelhouders is dus in beginsel beschermd tegen aansprakelijkheid voor schulden van de vennootschap. Onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld faillissement) kunnen zij echter wel persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schulden van de besloten vennootschap.

Oprichten Besloten vennootschap

Het oprichten van een BV moet gebeuren bij notariële akte. Hierin worden onder meer de statuten van de vennootschap vastgesteld en de verdeling van de aandelen. Daarnaast moet de minister van Justitie voor de oprichting van een verklaring van geen bezwaar verlenen. Bij oprichting van een BV moeten de aandeelhouders een kapitaal van minimaal veertigduizend euro in de vennootschap inbrengen, De BV moet worden ingeschreven in het handelsregister en is verplicht jaarstukken op te stellen en de openbaar te maken bij het handelsregister. De eisen die de wet aan de jaarstukken stelt, hangen af van de omvang van de onderneming.

Hoe goed vind je dit artikel?

Klik op de sterren voor een beoordeling!

Gemiddelde 0 / 5. Aantal beoordelingen: 0

Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Vorige artikel lezen

Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid

Volgende artikel lezen

Rechtsvormen: Wat? Welke?

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Populaire Artikelen