1. Home
  2. Geld

Categorie: Geld

Geld
Duurzaam productie middel

Duurzaam productie middel

Voor het besturen van organisaties binnen de bedrijfseconomie is het dpm (duurzaam productie middel) zeer belangrijk. Hierover meer in het artikel. Duurzaam productie middel Een duurzaam productiemiddel (dpm) is een productiemiddel dat meer dan één

Geld
Schulden en hoe komt het?

Schulden en hoe komt het?

Als je kijkt naar het ontstaan van schulden, zijn er verschillende soorten schulden. In dit artikel lees je wat je eraan kunt doen. Overlevingsschulden Door omstandigheden van buitenaf raak je in de problemen. Bijvoorbeeld: je

Geld
Rentedekkingsfactor en weerstandsvermogen

Rentedekkingsfactor en weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen Ook het weerstandsvermogen van een organisatie is belangrijk voor de beoordeling van de solvabiliteit. Onder het weerstandsvermogen verstaan we de mogelijkheden die de organisatie heeft om eventuele verliezen op te vangen en faillissement te

Geld
Wat is solvabiliteit

Wat is solvabiliteit

In geval van liquidatie bij een organisatie is het belangrijk dat de verplichtingen ten opzichte van de verschaffers van vreemd vermogen worden voldaan. Solvabiliteit Bij de beoordeling van de liquiditeit letten we op het feit

Geld
Bruteren van uw teveel ontvangen uitkering door UW

Bruteren van uw teveel ontvangen uitkering door UW

Elk jaar word er door het UWV de netto terugvorderingen gebruteerd. Dit heeft te maken met het feit dat de belastingdienst geen netto terugvorderingen accepteert na het boekjaar. Brutering UWV Bruteren geschied op last van