Het (versterkte) broeikaseffect en de gevolgen

Broeikaseffect
ComputerComputer

Zal Nederland over een aantal jaar onder water liggen, of moeten we straks met sneeuwscooters de deur uit? Dit hangt hoe dan ook samen met het broeikaseffect. Het kan vriezen of het kan dooien…

De boosdoeners: Broeikasgassen

C02, methaan en chloorfluorkoolwaterstoffen zijn broeikasgassen, ze laten zonnestralen door, maar de warmte van de aarde houden ze vast. Sinds halverwege de negentiende eeuw heeft de mens invloed gehad op de atmosfeer. De hoeveelheid C02 en methaan in de atmosfeer stijgt en de chloorfluorkoolwaterstoffen zijn de laatste decennia uit spuitbussen en koelkasten in de lucht gekomen. De mens heeft invloed gehad op de samenstelling van de atmosfeer, dit noemen we antropogene invloed.

Toename van het broeikaseffect

Het effect van de toename van broeikasgassen heet het versterkte broeikaseffect. Hoe meer broeikasgassen er in de atmosfeer zijn, hoe hoger de gemiddelde temperatuur op aarde is.

De aarde stoot zelf ook CO2 uit en neemt het ook weer op. De hoeveelheid extra C02 door antropogene oorzaak is slects 3% van de totale uitwisseling van C02 op aarde. Toch is er een temperatuurstijging van 0,6 graden Celsius in de afgelopen eeuw vastgesteld. Als de mensheid op dezelfde voet doorgaat met het uitstoten van broeikasgassen zal naar verwachting de gemiddelde temperatuur over honderd jaar met 1,4 tot 5,8 graden Celsius gestegen zijn.

Verwachte gevolgen voor het wereldwijde klimaat

Een gevolg van de temperatuurstijging is dat de zeespiegel zal stijgen. Dit komt door het warmer worden van het water, warm water zet uit en neemt meer plaats in, en door het afsmelten van landijs.

Een ander gevolg is de versterking van extreme weersomstandigheden. Dat betekent dat er vaker en sterkere orkanen voor zullen komen in het Caribische gebied en dat er vaker en lager droogtes in het Middellandse Zeegebied voor zullen komen.

Het uiteindelijke effect van alle veranderingen kan voor forse verschuivingen van klimaatgebieden zorgen, omdat de natuurlijke vegetatie met de klimaatgebieden meeschuiven zal het grote gevolgen hebben voor de biodiversiteit op aarde.

De te verwachten tempertauurstijging in Nederland zal hetzelfde zijn als die van het wereldgemiddelde, er is wel kans dat er meer en extremere neerslag zal plaatsvinden en dat Nederland misschien wel overstroomt door de zeespiegelstijging.

Het Kyotoverdrag en de gevolgen

Het Kyotoprotocol werd in 1997 opgesteld en in 2005 trad het in werking. Het doel van dit verdrag was om mondiaal in de periode van 2008 tot 2012 de jaarlijkse uitstoot met 5,2% te verminderen ten opzichte van 1990. 55 Landen hadden het verdrag ondertekend en de Verenigde Staten deden helaas niet mee. Het land gaf als reden dat het verdrag slecht was voor de Amerikaanse economie en dat het niet eerlijk was dat ontwikkelingslanden zich niet aan het verdrag hoefden te houden.

C02-emissiehandel in Nederland

De overheid geeft bedrijven in de zware industrie, zoals DSM, Shell en Essent, jaarlijks een vastgelegde hoeveelheid C02-emissierechten. Hierdoor weten de bedrijven precies hoeveel C02 zij jaarlijks mogen uitstoten. Er kan ook gehandeld worden in de emissierechten. Als een bedrijf teveel uitstoot moet dat bedrijf emissierechten kopen en als het bedrijf minder uitstoot dan toegestaan kan dat bedrijf de rechten verkopen. Omdat er meer dan een miljard euro omgaat in de emissiehandel is het voor bedrijven aantrekkelijk om op hun C02-uitstoot te letten.

We weten nog niet alles

Er zijn nog steeds heftige discussies over het klimaat. Het hele systeem is zelfs voor wetenschappers ingewikkeld. Ze hebben allemaal verschillende theorieën. De een denkt dat het proces zichzelf versterkt en afremt, de ander denkt dat het alleen maar slechter wordt. Er zijn ook veel discussie over de ‘hockeystickgrafiek’. Veel instellingen gebruiken deze grafiek om de opwarming van de aarde door de mens te bewijzen. Voor deze grafiek zijn de directe temperatuurmetingen gebruikt en dan wordt er een berekening gemaakt. Wetenschappers gebruiken deze berekening ook en komen op heel iets anders uit.

Metingen en voorspellingen

Er zijn in de afgelopen 10 jaar verschillende metingen verricht. Hieruit is o.a. gebleken dat:

  • De wereldtemperatuur in de 20e eeuw met 0,6 C is toegenomen
  • De zeespiegel is met 10-20 centimeter toegenomen.
  • De bedekking met sneeuw en ijs is met grote schaal afgenomen.

Wetenschappers werken nu vooral aan klimaatmodellen. Hiermee kunnen ze de komende 20 jaar voorspellen. Maar er bestaat nog steeds veel onzekerheid. Hierdoor liggen de verwachte temperaturen ver uiteen. Dit komt vooral door het terugkoppelmechanisme.

Klimaatbeleid

Het IPCC gebruikt de hockeystickgrafiek om aan te tonen dat er problemen zijn met het klimaat. Maar er is kritiek op het IPCC, want er is geen ruimte voor discussie. Er is dus geen ruimte voor vraagtekens en kritiek. De VN wil de CO2 verminderen, maar klimaatinstellingen vinden dat dit de opwarming niet voorkomt.

Maatregelen

Wereldwijd wordt er vooral ingezet op het verminderen van CO2. Hiervoor zijn technieken ontwikkeld. Je kunt denken aan: het verminderen van energieverbruik, het inzetten van nieuwe energiebronnen en het opslaan van CO2. het alleen maar uitvinden is niet genoeg, want je moet het ook nog kunnen toepassen. Hiervoor geeft de overheid subsidies. Je kunt je ook aanpassen aan de verandering. In de V.S. en in Rusland kan de klimaatverandering heel gunstig zijn voor de landbouw. Als de voorspellingen uitkomen kan de V.S. en Europa het wel aan, maar de ontwikkelingslanden niet, omdat ze te weinig geld hebben om de klimaatprojecten te kunnen betalen. 

Hoe goed vind je dit artikel?

Klik op de sterren voor een beoordeling!

Gemiddelde 0 / 5. Aantal beoordelingen: 0

Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Vorige artikel lezen

Milieu sparen met minder vlees eten

Volgende artikel lezen

De mens en zijn omgeving

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Populaire Artikelen