Geschiedenis
100 jaar huishouden

100 jaar huishouden

Dit is een artikel over het huishouden van zo’n 100 jaar geleden tot nu. Er is in die tijd ontzettend veel veranderd niet alleen wat betreft het schoonmaken enzo maar zeker ook over de rolverdeling…

Kunst
Kunstgeschiedenis

Kunstgeschiedenis

Kunst, wat verstaan wij onder kunst? Iedereen heeft zo zijn eigen mening.In vogelvlucht door de geschiedenis van kunst. Kunstgeschiedenis door de jaren heen Grieken 800 – 30 voor Chr. Het begon allemaal bij de Grieken…

Geschiedenis
De Humanistische Zuil

De Humanistische Zuil

Iedereen heeft wel eens gehoord over de ontzuiling in Nederland. De jaren ’60 van de vorige eeuw. Hiervóór: de Nederlandse samenleving was zeer sterk verzuild. Iedere levensbeschouwelijke stroming had zijn eigen gesloten gemeenschap. Was je…

Geschiedenis
Literatuur in de negentiende eeuw

Literatuur in de negentiende eeuw

De literatuur in de negentiende eeuw wordt in dit artikel behandeld. Hierbij wordt in gegaan op: – Romantiek – Realisme – Schrijvers en lezers – Proza – Naturalisme – Poëzie – Toneel Romantiek Tegen het…

Geschiedenis
De negentiende eeuw

De negentiende eeuw

De Verlichting in de achttiende eeuw en de romantiek in de negentiende eeuw zijn de wegbereiders van het moderne levensgevoel van de twintigste eeuw. Opvallend in de negentiende eeuw is de sterke toename van de…

Feestdagen
Capodanno: Italiaans nieuwjaar

Capodanno: Italiaans nieuwjaar

In Nederland eten we traditioneel appelflappen en oliebollen tijdens de jaarwisseling. Om 12 uur middernacht toosten we met Champagne. Er valt niet zoveel nieuws over te zeggen. Onze landen om ons heen hebben ook zo…

Talen
Spreekwoorden & gezegden: Een wit voetje halen

Spreekwoorden & gezegden: Een wit voetje halen

In Nederland gebruiken we veel spreekwoorden en gezegden. Zo ook het spreekwoord een wit voetje halen. Maar waar komt deze Nederlandse uitdrukking eigenlijk vandaan? En wat is de betekenis en op welke wijze gebruiken we dit…

Geschiedenis
Aanslag 11 september 2001 Amerika

Aanslag 11 september 2001 Amerika

De wereld zit geschokt aan de buis gekluisterd wanneer het nieuws zich langzaam verspreid over een vliegtuigaanslag. 11 september 2001, veranderd langzaam in een zwarte dag. De hele wereld kan zien hoe er een 2e…