1. Home
  2. Geschiedenis

Categorie: Geschiedenis

Geschiedenis
De negentiende eeuw

De negentiende eeuw

De Verlichting in de achttiende eeuw en de romantiek in de negentiende eeuw zijn de weg­bereiders van het moderne levensgevoel van de twintigste eeuw. Opvallend in de negentiende eeuw is de sterke toename van de

Geschiedenis
100 jaar huishouden

100 jaar huishouden

Dit is een artikel over het huishouden van zo'n 100 jaar geleden tot nu. Er is in die tijd ontzettend veel veranderd niet alleen wat betreft het schoonmaken enzo maar zeker ook over de rolverdeling

Geschiedenis
De Humanistische Zuil

De Humanistische Zuil

Iedereen heeft wel eens gehoord over de ontzuiling in Nederland. De jaren ’60 van de vorige eeuw. Hiervóór: de Nederlandse samenleving was zeer sterk verzuild. Iedere levensbeschouwelijke stroming had zijn eigen gesloten gemeenschap. Was je

Geschiedenis
Literatuur in de negentiende eeuw

Literatuur in de negentiende eeuw

De literatuur in de negentiende eeuw wordt in dit artikel behandeld. Hierbij wordt in gegaan op: - Romantiek - Realisme - Schrijvers en lezers - Proza - Naturalisme - Poëzie - Toneel Romantiek Tegen het

Geschiedenis
De negentiende eeuw

De negentiende eeuw

De Verlichting in de achttiende eeuw en de romantiek in de negentiende eeuw zijn de wegbereiders van het moderne levensgevoel van de twintigste eeuw. Opvallend in de negentiende eeuw is de sterke toename van de

Geschiedenis
Aanslag 11 september 2001 Amerika

Aanslag 11 september 2001 Amerika

De wereld zit geschokt aan de buis gekluisterd wanneer het nieuws zich langzaam verspreid over een vliegtuigaanslag. 11 september 2001, veranderd langzaam in een zwarte dag. De hele wereld kan zien hoe er een 2e