Systeemdenken en Lineair denken

Natuur lineair denken
ComputerComputer

Systeemdenken en Lineairdenken wat is het? In dit artikel ga ik uitgebreid in op deze vraag. Maar ook hoe het in zijn werk gaat met betrekking op de natuur en het milieu.

Systeemdenken

  –  Nut van het systeemdenken: De relatie theorie helpt ons greep te krijgen op de dynamiek van (natuurlijke) systemen, ze op een relevante manier te begrijpen en zo de effecten van ingrepen beter te kunnen voorspellen.  → Een duurzaam systeem zal altijd moeten zoeken naar stabiliteit waarin ontwikkeling mogelijk is. → De ecologische bruikbaarheid hangt samen met de ruimtelijke opbouw van die omgeving en met de wijze waarop zij werkt of functioneert.  Alles is overal maar het milieu selecteert! 

Beschermend vermogen van de omgeving: Bij sturing of stabilisatie is sprake van evenwicht. 2 typen zijn te onderscheiden:

  1. een statisch evenwicht: de stabiliserende werking heet veerkracht.
  2. Een dynamisch evenwicht: de stabiliserende werking heet tegenkoppeling of terugkoppeling. Feedback.

 Tolerantie in het milieu kent 4 niveau’s:

  1. te weinig in: ondervoeding
  2. te weinig uit: verstopping
  3. te veel in: overvoeding
  4. te veel uit: lekkage, roof, verlies

 4 functies:  Voeding en lozing zijn herstelfuncties.Zij zijn offensief, dienen ter bevrediging van de behoeften van het stelsel. Resistentie en retentie zijn afschermfuncties. Zij worden ook wel protectiefuncties genoemd.    

→ Systeemdenken = verbindingen zien vanuit meerdere invalshoeken.

 Lineair denken  

  –  Aristoteles –  Descartes –  Newton   Reductionistisch. Lineair denken is pas main stream sinds +/- 1700. voor die tijd was het cylindrisch ofwel systeemdenken.   Lineair denken: Oorzaak-Gevolg A+B=C model   → oude cylindrische vorm van denken is wat we nu TEK noemen. Traditioneel Ecologische Kennis 

Natuurlijke patronen en processen basis van systeemdenken: –  Netwerken: alle organismen in een ecosysteem zijn verbonden met elkaar door netwerken of relaties. –  Genestelde systemen: de natuur bestaat uit systemen binnen systemen die niet onafhankelijk van elkaar gezien kunnen worden. –  Cycli: Leden van een ecologische gemeenschap zijn afhankelijk van elkaar door de uitwisseling van grondstoffen in continue cyclus. (afval bestaat niet) –  Stromen: Ieder organisme heeft een constante stroom van energie nodig om te leven. De constante stroom van de zon naar de aarde drijft de meeste ecologische cycli aan. –  Ontwikkeling:Al het leven van individu tot soort tot ecosysteem verandert in de tijd. Niets is statisch. –  Dynamische balans (de enige constante in de natuur is verandering): Alles in de natuur veranderd constant maar er is een dynamische factor.

Hoe goed vind je dit artikel?

Klik op de sterren voor een beoordeling!

Gemiddelde 3 / 5. Aantal beoordelingen: 2

Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Vorige artikel lezen

De mens en zijn omgeving

Volgende artikel lezen

Ecologie en landschap

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Populaire Artikelen